Dwór Małgorzaty, Zalesice, ul. Zielona 9, 42-248 Przyrów, tel. +48 608 391 870

Zapytania ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie kosztorysu na: pogłębienie stawów 1 i 2, wykonanie drogi dojazdowej do stawu nr 1 o nawierzchni szutrowej, wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz zabezpieczenie fragmentu stawu poprzez montaż bariery o wys. 110 cm. Wyżej wymieniony zakres realizowany będzie w ramach PO “Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

W załączeniu przedstawiam zapytanie ofertowe wraz z przedmiarem.

zapytanie ofertowe

przedmiar robót – Dwór Małgorzaty

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Zapytanie ofertowe 2

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: wezgłowie w ilości 7 szt. led w ilości 7 szt., szafka nocna w ilości 14 szt., łóżko tapicerowane w ilości 14 sztuk, szafa w ilości 7 szt., materac o wym. 80 x 200 w ilości 14 szt., kanapa w ilości 8 szt., fotelik w ilości 14 szt., stolik okrągły w ilości 7 szt., stół kolumna rozkładany w ilości 9 szt., lada jezdna duża w ilości 2 szt., lada jezdna mała w ilości 1 szt., krzesło drewniane tapicerowane w ilości 70 szt., łóżko składane w ilości 10 szt., ekspres do kawy w ilości 1 szt., kostkarka do lodu 1 szt., myjka wysokociśnieniowa 1 szt., instalacja pożarowo-monitoringowa 1 szt., grill ogrodowy 1 szt., kajak w ilości 6 szt., zestaw napowietrzający wodę 1 szt.

Wyżej wymieniony zakres realizowany będzie w ramach PO „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Opis przedmiotu zamówienia nr 2 w załączniku

 Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: pompę ciepła o mocy 12-16 kW w ilości 1 szt. oraz halę namiotową w ilości 1 szt.

Wyżej wymieniony zakres realizowany będzie w ramach PO „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Zapytanie ofertowe 29-10-2019

Informacja o otrzymanej dotacji.

Nazwa projektu: Modernizacja stawów oraz zakup wyposażenia obiektu noclegowego, sprzętu do rekreacji oraz urządzeń do hodowli ryb. W ramach operacji zostały zmodernizowane stawy poprzez ich pogłębienie, wykonano drogę dojazdową do stawu nr 1 o nawierzchni szutrowej , wykonano chodnik i zamontowano barierki ochronne. Poza tym zakupiono wyposażenie do obiektu noclegowego w postaci mebli, na które składały się: wezgłowie (7 szt.), LED (7 szt.), szafka nocna (14 szt.), łóżko tapicerowane (14 szt.), szafa (7 szt.), materac o wym. 80 x 200 (14 szt.), kanapa (8 szt.), fotelik (14 szt.), stolik okrągły (7 szt.), stół kolumna rozkładany (9 szt.), lada jezdna duża (2 szt.), lada jezdna mała (1 szt.), krzesło drewniane tapicerowane (70 szt.), łóżko składane (10 szt.) Poza tym zakupiono: ekspres do kawy (1 szt.), kostkarkę do lodu (1 szt.), myjkę wysokociśnieniową (1 szt.), pompę ciepła o mocy 12-16 kW (1 szt.) oraz instalację pożarowo-monitoringową (1 szt.). W ramach wyposażenia do rekreacji zostały zakupione: grill ogrodowy (1 szt.), kajaki (6 szt.) oraz hala namiotowa (1 szt.). Natomiast w ramach urządzeń do hodowli ryb zakupiono zestaw napowietrzający wodę (1 kpl.). Łączna wartość inwestycji wyniosła 299375,02 zł netto, 362021,28 zł brutto. Cel jaki zamierzał osiągnąć wnioskodawca tj.: „Rozwój działalności gospodarczej oraz stworzenie dwóch miejsc pracy poprzez modernizację stawów, zakup urządzeń do hodowli ryb oraz wyposażenia do obiektu noclegowego i do rekreacji” został zrealizowany dzięki tej inwestycji. Operacja przyczyniła się także do zrealizowania wskaźników takich jak: liczba utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz liczba operacji związanych z rozwijaniem podmiotów sektora rybackiego. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła 144 445 zł w tym z funduszy europejskich (EFMR) 122 778,25 zł.