Dwór Małgorzaty, Zalesice, ul. Zielona 9, 42-248 Przyrów, tel. +48 608 391 870

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie kosztorysu na: pogłębienie stawów 1 i 2, wykonanie drogi dojazdowej do stawu nr 1 o nawierzchni szutrowej, wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej oraz zabezpieczenie fragmentu stawu poprzez montaż bariery o wys. 110 cm. Wyżej wymieniony zakres realizowany będzie w ramach PO “Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

W załączeniu przedstawiam zapytanie ofertowe wraz z przedmiarem.

zapytanie ofertowe

przedmiar robót – Dwór Małgorzaty

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia